KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THÁNG 11/2022

TTCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ GỐC 

(Chưa áp dụng ưu đãi)

THỜI LƯỢNG(2h/buổi )
1Đào tạo chuyên viên Logistics04/11/20225.500.00008 buổi
2Quản trị kinh doanh mô hình tinh gọn Mini MBA12/11/202220.000.00031 buổi
3Quản trị tài chính doanh nghiệp23/11/20225.500.00008 buổi
Tìm hiểu thêm tại đây